Organisation2019-02-11T12:48:01+00:00

ORGANISATION

Styrelse & koncernledning

Lukas Cedergren

STYRELSEORDFÖRANDE


Utbildning: Lunds universitet, Master of laws

Erfarenhet: 20 års erfarenhet som advokat med stor kunskap inom företagsjuridik både på nationell och internationell nivå. Gedigen erfarenhet av juridisk rådgivning, företagsfinansiering samt lednings- och styrelsearbete. Lukas har även lång erfarenhet som investerare i ett flertal olika branscher.

Joakim Blomqvist

Styrelseledamot


Utbildning: Högskolan i Dalarna, ekonomi

Erfarenhet: Entreprenör med erfarenhet från ett flertal branscher samt nyckelperson vid uppstart och utveckling av flera bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Joakim har djup kunskap inom affärsutveckling både från en finansiell och en organisatorisk synvinkel.