Om B382019-05-13T15:15:45+00:00

OM OSS


VI ÄR SVERIGES NYA BYGGKONCERN

B38 grundades 2016 med visionen att skapa en ny typ av byggkoncern. en byggkoncern som värdesätter sina operativa dotterbolags egna varumärken med alla dess fördelar såsom personlighet, närhet, renommé, långsiktiga relationer och lokal precision. Till detta ville man addera det stora företags möjlighet till synergieffekter och stabilitet. Ur detta tankesätt föddes B38. En uppstickare som på kort tid attraherat nyckelmedarbetare i ledande befattningar från de rikstäckande byggbolagen.

Koncernens storlek

Tillsammans med planerade förvärv beräknar vi att under 2019 omsätta drygt 1 mdkr fördelat på ca 220 medarbetare. Vi växer med en betydande hastighet, både organiskt och icke organiskt. Moderbolaget har sitt säte i centrala Stockholm, medan dotterbolagen har lokalkontor på expansiva områden i Sverige; framförallt Stockholm och i Göteborgsregionen. Vi strävar efter ökad effektivitet, hållbara byggen och bestående värden för kunder och ägare.

En klarsynt och resultatinriktad byggkoncern

B38 är paraplyet som några utav Sveriges mest framgångsrika byggföretag samlas under. De besitter en ovärderlig lokal kompetens med några av regionens mest kompetenta medarbetare. Vår långa erfarenhet av både byggbranschen samt den finansiella sektorn gör oss till en klarsynt och handlingskraftig ägare.

Vi har stor respekt för olika företagskulturer och eftersträvar konsensus. Koncernens dotterbolag behåller därför sina inarbetade varumärken och fortsätter det operativa arbetet precis som vanligt. Bolagen är lönsamma av en anledning och vår målsättning är att hitta gemensamma synergieffekter utan att reformera. Tillsammans hittar vi långsiktiga strategier som främjar hela koncernens organiska tillväxt.

100 ÅRS SAMLAD ERFARENHET

Som ansvarsfull ägare till Sveriges nya byggkoncern, har vi blicken framåt. Med 100 års samlad erfarenhet är vi på väg in i en stark utvecklingsfas. Vi erbjuder en personligare prägel på våra arbetsplatser. Det uppnår vi genom att rekrytera kompetenta medarbetare som trivs, utvecklas och känner en stor trygghet i sina yrkesroller. För oss är det viktigt att skapa en miljö som främjar kommunikation, tydlighet och transparens.