Loading...
B38 – Nya tidens byggkoncern2019-05-24T14:56:19+00:00

EN ANSVARSFULL ÄGARE

Bolag med
stor tillväxt

Våra dotterbolag har god historisk lönsamhet, som bygger på långsiktiga kundrelationer, med de största fastighetsbolagen och offentliga beställarna.

Framtidssäkrade
bolag

En långsiktig ägare med centrala resurser och kapacitet för kraftig, organisk och icke-organisk, expansion. Detta skapar stabilitet för framtiden.

Strukturerad tillväxtstrategi

Genom en samlad erfarenhets- och referensbank skapas interna synergieffekter, för att uppnå kundernas skallkrav och därmed organisk tillväxt.

Loading...

VÄGEN FRAMÅT

  • Fokus på mindre konjunkturkänsliga segment

    Framtiden för segmentet renovering- och tillbyggnad (ROT) ser ljus ut. Ett affärsområde som historiskt sett, är mindre känslig för konjunktursvängningar. Bolagen inom B38 står på flera ben, men vi fortsätter vår kraftiga organiska tillväxt med fokus på ROT. Genom att jobba med större projekt driver vi en marginalexpansion, samt ökad omsättning per tjänsteman.

  • Långsiktiga utvecklingsregioner

    Region Stockholm och Göteborg/Skåne står tillsammans för 2/3 av den svenska byggmarknaden. Dessa är starka tillväxtzoner, med politiska drivkrafter, som vi inom B38 kommer vara delaktiga i och sätta vår prägel på. Med starka lokala varumärken skapar vi personliga och långsiktiga kundrelationer.

  • Strukturerad förvärvs- och implementeringsprocess

    Med bas i stor transaktionserfarenhet och god insyn i byggbranschen, arbetar vi strukturerat för att arbeta för att bygga en stabil byggkoncern. Samtliga dotterbolag har alltid varit lönsamma med goda kassaflöden, hög soliditet och starkt eget kapital. De har utmärkt likviditet och långfristiga skulder. Samtliga bolag har även en stark orderingång med trygga stabila kunder.